Атестація - це мотивація до фахового й особистісного зростання кожного педагогічного працівника.

АТЕСТАЦІЯ ПЕДАГОГІЧНИХ ПРАЦІВНИКІВ - це система заходів, спрямована на всебічне комплексне оцінювання їх педагогічної діяльності, за якою визначаються відповідність педагогічного працівника займаній посаді, рівень його кваліфікації, присвоюється кваліфікаційна категорія, педагогічне звання.( Витяг із Типового положення про атестацію педагогічних працівників, П.1.2.)

МЕТОЮ АТЕСТАЦІЇ є стимулювання цілеспрямованого безперервного підвищення рівня професійної компетентності педагогічних працівників, росту їх професійної майстерності, розвитку творчої ініціативи, підвищення престижу й авторитету, забезпечення ефективності навчально-виховного процесу.( Витяг із Типового положення про атестацію педагогічних працівників, П.1.3.)

ОСНОВНИМИ ПРИНЦИПАМИ АТЕСТАЦІЇ є відкритість та колегіальність, гуманне та доброзичливе ставлення до педагогічного працівника, повнота, об'єктивність та системність оцінювання його педагогічної діяльності.( Витяг із Типового положення про атестацію педагогічних працівників, П.1.4.)

Атестація педагогічних працівників навчальних та інших закладів є ОБОВ'ЯЗКОВОЮ. ( Витяг із Типового положення про атестацію педагогічних працівників, П.1.5.)

Нормативно-правове забезпечення атестації педагогічних працівників

"Про затвердження Типового положення про атестацію педагогічних працівників" Наказ МОН України № 930 від 06.10.2010

"Про затвердження Змін до Типового положення про атестацію педагогічних працівників" Наказ МОН України №1135 від 08.08.2013

"Про атестацію музичних керівників, інструкторів з фізкультури дошкільних навчальних закладів" Лист МОН № 1/9-165 від 16.03.09 року

"Щодо атестації педагогічних працівників ДНЗ, які працюють не за фахом" Лист МОН №1/9-891 від 19.12.2013

"Деякі питання підвищення кваліфікації педагогічних і науково-педагогічних працівників" Постанова КМУ №800 від 21.08.2019

Кiлькiсть переглядiв: 388