Перелік нормативних документів.

Пам'ятка для батьків

Пріоритетним завданням системи дошкільної освіти є охорона життя, збереження та зміцнення здоров'я дошкільників. У на­шому дошкільному навчальному закладі ми створили єдину систему роботи з охорони життя і здоров'я всіх учасників освітнього процесу, що дає змогу забезпечити умови для збереження здоров'я дітей, безпеки їх життєдіяльності та праці дорослих.

Організація роботи з охорони праці та безпеки життєдіяльності дітей

Роботу з охорони праці ми організовуємо за такими основними питаннями:

· планування заходів з охорони праці;

· складання звітності за встановленими формами;

· ведення документації;

· організація профілактичної роботи щодо запобігання травматизму серед учасників освітнього процесу;

· організація контролю за дотриманням законодавчих та нормативно-правових актів з охорони праці та безпеки життєдіяльності;

· проведення оперативного контролю за виконанням вимог охорони праці та безпечністю організації освітнього про­цесу у дошкільному закладі;

· проведення інструктажів;

· організація навчання працівників дошкільного закладу з пи­тань охорони праці та організації безпеки життєдіяльності дітей;

· перевірка знань з охорони праці працівників закладу.

Питання охорони праці та безпеки життєдіяльності ми вносимо у річний план роботи дошкільного закладу та систематично розгля­даємо на виробничих нарадах. Прово­димо місячники з попередження дорожньо-транспортного травма­тизму дітей та пожежонебезпечних ситуацій, тижні безпеки життє­діяльності дітей.

Кiлькiсть переглядiв: 369